Doktoranderna Alexander Flaig, och Yingwei Ouyang har vunnit var sin plats i den nationella finalen av Forskar Grand Prix. Genom N.Ö.R.D (Nationell Övergripande Rikstäckande Deltävling) kunde forskare från hela Sverige skicka in sina tävlingsbidrag. Två forskare valdes ut till direktplatser i finalen av Forskar Grand Prix 2020/21!

You can read this page in English here

I samband med den årliga vetenskapsfestivalen ForskarFredag hålls flera lokala Forskar Grand Prix-deltävlingar runtom i landet. Vinnaren i varje deltävling går vidare till den nationella finalen i Forskar Grand Prix i Stockholm.  N.Ö.R.D var den öppna uttagningen för forskare i hela landet under 2020 – de tävlade om en plats direkt i finalen!

Gör så här:

  • Förbered en max 4 minuter lång presentation om din forskning. Presentationen ska framföras på svenska eller engelska. Du får använda hjälpmedel som Powerpoint, rekvisita, kläder, filmer m.m. men tänk på att du ska kunna framföra presentationen live på en scen.
  • Spela in presentationen med mobiltelefon eller dylikt. Tänk på att vi vill se dig i helbild, som om du framför presentationen live. Inga klippningar ska göras. OBS! Kvalitén på filmen spelar ingen roll, det viktiga är att vi ser och hör dig och att du får fram din presentation.
  • Ladda upp filmen på Youtube (eller annan videotjänst) och ange länken i formuläret nedan tillsammans med övriga uppgifter. Om du vill kan du göra filmen privat så den bara kan ses av den som har lösenord.
  • Skicka in din anmälan. Anmälan till Forskar Grand Prix 2020 är stängd.

Jury, urval och bedömning

Juryn för N.Ö.R.D. 2020 bestod av:

  • Jörn Spolander, vetenskapsreporter TT
  • Keivan Javanshiri, doktorand vid Lunds universitet och vinnare av Forskar Grand Prix 2019
  • Sissela Kyle, skådespelare och komiker
Jörn Spolander.
Keivan Javanshiri.
Foto: Tove Smeds.
Sissela Kyle.
Foto: Johan Paulin/SVT.

Juryn bedömde presentationerna utifrån de tre F:en:

  • Forskning – Hur väl du lyckas beskriva den vetenskapliga processen (frågeställning, metod, slutsats, etc). Observera att det inte handlar om att bedöma själva forskningens kvalité.
  • Förståelse – Hur väl du lyckas skapa en dramaturgi i din presentation och hur du använder språket (lätta/svåra ord, målande beskrivningar, m.m.).
  • Framförande – Hur väl du lyckas engagera publiken med hjälp av kroppsspråk, röst, utspel, osv.

Coachning

De som går vidare får ytterligare coachning i presentationsteknik. Där får de med sig kunskap och erfarenheter som man kommer att ha nytta av länge efter tävlingen! Det är detta moment som tidigare deltagare har värdesatt allra mest.

Mer information & inspiration


Forskar Grand Prix arrangeras årligen sedan 2012 av forskningsråden Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova och samordnas av föreningen Vetenskap & Allmänhet.

Kontakt:

Julia Brink projektledare på Vetenskap & Allmänhet