Vanliga frågor

Nedan du svar på några av de vanligaste frågorna om vår öppna ansökan.

Vem får delta?

Alla som arbetar med forskning inom privat eller offentlig sektor i Sverige. Tävlingen är däremot inte öppen för den som arbetar professionellt med att kommunicera vetenskap, t.ex. informatörer, kommunikatörer, konstnärer som arbetar med vetenskapliga teman, Science center-personal, journalister, osv.

Hur väljs N.Ö.R.D-arna?

En särskild urvalsjury tittar på de insända bidragen och ger poäng utifrån samma kriterier som på finalen: forskning, förståelse och framförande. Det är inte samma jury som i finalen och jurymedlemmarna är obundna från arrangörerna.

Hur många går vidare till final?

Från den öppna deltävlingen N.Ö.R.D går två deltagare vidare till finalen. De andra finalister utses från de sex deltävlingarna runt om i landet.

Hur utses de andra deltagarna i finalen?

Genom deltävlingar som anordnas i Borås, Karlshamn, Lund, Malmö, Skövde, Stockholm och Uppsala. (länkar)

Hur gör jag min presentation?

 • Du ska utforma en presentation på max fyra minuter om din forskning.
 • Presentationen ska göras på svenska.
 • Du får ta stöd och hjälp av experter inom kommunikation och presentationsteknik men du måste själv utforma presentationen och äga materialet.
 • Att använda presentationsverktyg som Powerpoint är tillåtet men rekommenderas inte. Eventuella bilder och ljudklipp som används måste vara upphovsrättsfria.
 • Det är tillåtet och välkommet att använda rekvisita.
 • HÄR kan du får mer tips och råd! (länk: för forskare…)
 • Titta på tidigare presentationer!

Hur bedöms min presentation?

Presentationen bedöms av juryn utifrån

 • Framförande –scennärvaro, gestaltning, etc.
 • Förståelse ­– upplägg, berättande, begriplighet, etc.
 • Forskning – vetenskaplighet, beskrivning av vetenskaplig metod, etc.

Observera att Forskar Grand Prix är en tävling i att presentera sin forskning, inte att bedöma kvalitén i själva forskningen.

Kan jag titta på tidigare presentationer någonstans?

Jajamen! Gå in här, så hittar du massor av Forskar Grand Prix-presentationer. Du kan även hitta inspiration på till exempel Ted Talk.

Vilka står bakom tävlingen?

De fyra forskningsråden Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova tillsammans med den ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet. Projektledare är Anders Sahlman, Vetenskap & Allmänhet, [email protected]

Varför anordnar ni det här?

Syftet med Forskar Grand Prix är att:

 • visa hur forskning kan förmedlas på ett begripligt, fängslande och inspirerande sätt
 • utveckla forskares förmåga till och värdering av att berätta om sin forskning
 • ge forskningskommunikation högre status och uppmärksamhet
 • visa på bredden i svensk forskning
 • ge publiken en underhållande upplevelse, samtidigt som de får veta mer om forskning

Vi har fått flera förfrågningar från personer som inte bor nära någon av deltävlingarna. Därför anordnar vi en öppen antagning för att ge alla möjlighet att vara med i tävlingen.

Är det bara vissa forskningsområden som får vara med?

Nejdå, tävlingen är öppen för bidrag från alla discipliner. Vi har haft från partikelfysik till filosofi i tävlingen tidigare.

Hur går coachingen inför finalen till?

Inför finalen får du en masterclass i presentationsteknik av en coach, vid ett tillfälle som bestäms av dig och coachen. Du får med dig kunskap och erfarenheter som inte bara är ett stöd för tävlingen utan för alla andra presentationer du gör. Du får även feedback på din presentation och vad du kan göra för att utveckla den. Coachingen är obligatorisk för att delta i finalen och det är detta moment som värdesatts allra mest av tidigare deltagare.

Hur går finalen till?

 • De tävlande får i en inledande rond vardera 4 minuter på sig att på en scen presentera sin forskning för en jury och publik.
 • Därefter ger juryns tre medlemmar, som företräder akademi, media och scenkonst, sina kommentarer och feedback i positiv anda enbart om sina respektive områden samt sina poäng.
 • Presentationen bedöms av juryn utifrån framförande (scennärvaro, gestaltning), förståelse (upplägg, berättande, begriplighet) och forskning (vetenskaplighet, beskrivning av vetenskaplig metod).
 • Efter att alla tävlande har framfört sin presentation görs en ”snabbrepris” där varje deltagare gör ett 30 sekunder långt inlägg varefter publiken ger sitt betyg till varje tävlande, alternativt röstar varje person i publiken på sin favorit.
 • Därefter följer någon form av mellanakt/paus medan juryns och publikens röster räknas samman.
 • En vinnare utses och hyllas!
 • Se hur finalen såg ut förra året!

Hur ser schemat för finaldagarna ut?

Alla finalister samlas i Stockholm den 26 november kl. 14.00 för information och finslipning av presentationerna tillsammans med coachen. På kvällen äter vi gemensam middag. Den 27 november samlas alla på Nalen från kl. 10.00 för genrep och final med efterföljande mingel. Dagen avslutas ca 17.30.

Har du fler frågor? Ställ dem i kommentarerna nedan eller maila till [email protected].


Lägg till en kommentar