Maria Ignatieva

Gräsmattan – är den så grön som vi tror?

Jag forskar om mångfald i stadsmiljön samt landskapsarkitekturens design och historia.

Gräsmattan är en av de mest dominerande och synliga delarna i det urbana landskapet världen över. Gräsmattor kräver stor resursanvändning och mycket skötsel. I Sverige täcker gräsmattor en yta lika stor som Mälaren eller 0,6-0,9 % av landets yta. I LAWN projektet undersöker jag och mitt team gräsmattans roll i stadsplanering, formgivning och förvaltning av utemiljöer. Resultatet från fallstudier i Malmö, Uppsala och Göteborg visar att den positiva kolsänkan som gräsmattor har, förminskas av klippning, bevattning och gödning. Detta eftersom de förbrukar arbetstid, fossila bränslen och orsaker utsläpp av växthusgaser. Den vanliga bruksgräsmattan har en lägre biologisk mångfald om de jämförs med mer ängslika gräsytor.

Min forskning visar tydligt att de sociala aspekterna och estetiska preferenser påverkar beslutsfattande inom planering och förvaltning. Det finns ett trängande behov av att utmana det existerande paradigmet om den ”ideala gräsmattan” och gå mot mer uthålliga, resurssparande och mindre kostsamma lösningar som bygger på den inhemska ängsfloran.

Se bidraget här!

 

Kontakt:

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Institutionen för stad och land
[email protected]

http://www.slu.se/en/cv/maria-ignatieva/

Ladda ner pressbild här.


Lägg till en kommentar