Louise Berglund

Kvinnors politiska makt på medeltiden

louise-berglund-940px

Att kungen är en man är väl självklart. Under medeltiden utvecklades Sverige till ett kungarike av europeiskt snitt, och ett tecken på att man hade nått långt i sin utveckling var att man kunde vara säker på vem kungen i riket var. Lagen var också tydlig på den punkten: ”All frid ökas och all ofrid förgår, allt eftersom hur kungen är.” Drottningen framstår som en vackert klädd figur i kulissen, som främst skulle föda barn åt kungen. Länge nöjde vi oss med den här bilden. Kvinnan var självklart underordnad. Men om vi läser det medeltida källmaterialet med öppna sinnen får vi inte alltid våra fördomar bekräftade.

Vi börjar bli allt mer varse att kvinnor spelade väsentliga roller i samhället under medeltiden. Jag forskar om drottning Filippa, gift med Erik av Pommern och dotter till Englands kung Henrik IV. Genom henne kan man följa en enskild människas väg från visserligen privilegierad, men ändå maktlös, flicka, till barnbrud i ett helt annat land, och slutligen till självständig aktör på den politiska arenan. Läser man de många olika källorna från perioden med öppna frågeställningar visar sig den politiska verkligheten vara långt ifrån självklar. Det kan lära oss att se politisk och annan makt under medeltiden som mycket mindre endimensionellt manlig än vi brukar tro.


Lägg till en kommentar