Laura Kukkola

Laura-Kukkola_WEBB

Behandla psykisk ohälsa över nätet – funkar det?

Tänk dig en värld där alla som lider av psykisk ohälsa kan få den bästa möjliga psykologiska behandlingen. Så ser vården inte ut idag, men psykoterapi via internet har visat sig vara en lovande väg mot detta mål. Tyvärr har intresset för internetbehandlingar dock ofta varit lågt.

Många föräldrar till barn som behandlats mot cancer upplever symptom på ångest och depression. Jag forskar om internetbehandlingar och tror att de kan hjälpa dem – men hur ser föräldrarna på det? Är det möjligt att utveckla ett behandlingsprogram som väcker föräldrars intresse och har effekt?  Min forskning syftar till att tillsammans med föräldrar utveckla en sådan internetbehandling.

Kontaktuppgifter:
Uppsala universitet
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
[email protected]
http://katalog.uu.se/empinfo/?id=N15-1016
http://www.u-care.uu.se/

Ladda ner pressbild här


Lägg till en kommentar