Karin Staffansson Pauli

Karin Staffansson Pauli

Bilder av kvinnor och män i fastighetsbranschen

Jag har varit med om att ta fram kandidatprogrammen i Fastighetsföretagande och Fastighetsförmedling. Fastighetsbranschen är under förändring, och är en viktig aktör i samhällsutvecklingen och branschen har professionaliserats och andelen kvinnor i branschen har ökat, om än sakta. Denna förändring intresserar mig och vad som sker med branschen ur ett genusperspektiv.

I min forskning så har jag tittat över en 10 års period om vad som har hänt med genusstrukturer i fastighetsförvaltande bolag både offentliga och privata.

Kontaktuppgifter
Karin Staffansson Pauli
Enheten Fastighetsvetenskap vid Urbana studier,
Malmö högskola
[email protected]
http://forskning.mah.se/id/tskast


Lägg till en kommentar