Jakob Eklund

Jakob-Eklund_WEBB

Vad kännetecknar en situation där någon har empati? 

Jag forskar om vad empati är. Empati innebär att känna, förstå och bry sig om vad någon annan känner, förstår och bryr sig om.

Det sker genom att känna igen sig i den andres situation utan att tappa distansen och identifiera sig så mycket med den andre att man tror att man är den andre. Jag har också forskat om empatins relation till etiken. Finns det några ingredienser som alltid finns med när någon har empati för någon annan? Vad är kärnan i empati?

Kontaktuppgifter:
Mälardalens högskola
Avdelningen för psykologi
Tel 016-15 32 66
[email protected]
http://www.mdh.se/hvv/personal/psa/jhn03

Ladda ner pressbild här


Lägg till en kommentar