Ida Nilsson

CC-BY Foto: Suss Wilén

Varför uppstår förlossningsskador?

Bäckenbottenbesvär som till exempel urinläckage, framfall och avföringsläckage är vanligt bland kvinnor i alla åldrar men drabbar framför allt äldre. Den här typen av skador eller besvär orsakar stort lidande bland de drabbade och är kostsamt för samhället eftersom behovet av hälsovårdande insatser och korrigerande kirurgi är stort.

Min forskning syftar bland annat till att kartlägga riskfaktorer för bäckenbottenbesvär hos kvinnor som genomgått en eller två förlossningar. Projektet förväntas ge tidigare okänd information gällande riskerna för framtida bäckenbottenbesvär.

Kontakt

Södra Älvsborgs sjukhus
Doktorand vid Göteborg universitet
ST-läkare på Kvinnokliniken

Ladda ner pressbild här.


Lägg till en kommentar