Hanna Wittrock

Hanna Wittrock. Foto: Högskolan i Borås.

Drömmen om den hållbara konsumtionen på sociala medier

En av världens smutsigaste och mest miljöskadliga industrier är modeindustrin. Dess framträdande position kan till stor del förstås utifrån den roll konsumtion har i det senmoderna samhälle vi lever i, där shopping av kläder och mode nästintill blir synonymt med självförverkligande. En motsatt strömning är en antikonsumistisk trend som betonar hållbarhet och återvinning. Det finns en föreställning om att second-handkonsumtion, inom t.ex. shoppinggrupper på Facebook, är en del av en miljömässigt hållbar konsumtion som på sikt kan minska det stora textilavfallet.

Min forskning handlar om detta fenomen, ett av de mest oväntade och snabbast växande konsumtionsrelaterade verksamheterna just nu, nämligen konsumtionen av second hand-mode på sociala medier. Trots att drömmen om det hållbara, antikonsumistiska livet är en viktig drivkraft för konsumtionen av second hand på sociala medier pekar mina resultat på att utbytet och konsumtionen på sociala medier kan vara starkt beroendeframkallande och i förlängningen sänka tröskeln för förstahandsköp i butik.

Min drivkraft är att kartlägga och förstå shoppingen på kanaler som Facebook, Tradera och Instagram. Hur förhåller sig det sociala samspelet till det rena konsumtionsbegäret? Och går det att uppnå en hållbar modekonsumtion av second-hand på sociala medier?

Kontakt:

Högskolan i Borås, Textilhögskolan

Universitetslektor inom Textil och mode, [email protected]


Lägg till en kommentar