Devrim Göktepe-Hultén

Från elfenbenstorn till innovation och entreprenörskap

Jag forskar om forskare och deras beteende och attityd mot innovation och entreprenörskap. I Sverige, liksom i övriga världen, det finns ett ökat intresse för att öka samarbeta mellan universitet och näringsliv även omgivande samhället för att bidra till den ekonomiska tillväxten. Syftet med min forskning är att belysa hur kunskap skapas och överförs från universitet och högskolor till näringslivet, med fokus på akademiska patent och uppfinnare.

Sverige är unikt i världen. Om en forskare på ett svenskt universitet kommer på en idé som är så bra man kan ta patent på den eller en uppfinning, så får forskaren själv behålla patentet. Detta kallas för lärarundantaget. Nästan alla andra länder har infört den amerikanska modellen istället. Då får universitetet eller högskolan där forskaren är anställd rätten till patentet.  

I min forskning kartlägger jag alla de patent som skapats av forskare vid Lunds Universitet. Ett av avhandlingens bidrag är den databas och den metodologi som har skapats för att identifiera akademiska uppfinnare och akademiska patent från ett svensk universitet. Jag har använt både enkäter och gjort intervjuer för att förstå vilka faktorer påverkar forskarnas motivation och erfarenheter av patentering och kommersialisering. Forskarna drivs främst av den egna viljan att lösa ett problem, lyfta fram forskningsresultat eller förstärka sitt eget forskar-renommé än kapitaltillgångar. Alltför starka policyintressen kan styra forskare bort från forskning och undervisning, mot kommersialisering. Det vore olyckligt.

Kontakt:

Lunds universitet
Företagsekonomiska institutionen
[email protected]
http://portal.research.lu.se/portal/sv/persons/devrim-goektepehulten(cda0cc59-a909-4b3f-b967-1062038cc10c).html

Ladda ner pressbild här.


Lägg till en kommentar