David Unnersjö-Jess

DavidUJ-WEBB

Hur gör man en njure genomskinlig, och hur kan det hjälpa oss förstå njurens funktion?

Se Davids presentation i Forskar Grand Prix-finalen 2016!

Jag forskar om njuren med hjälp av ljusmikroskopi. Min forskargrupp tittar på cellens fysik och min forskning hittills är till stor del inriktad på att ta fram tekniker för att förbereda vävnad för mikroskopi.

Ett av de största problemen när man ska studera vävnad med ljusmikroskopi är att vävnaden har en begränsad transparens (genomskinlighet). Därför är det svårt att ta sig djupt in i vävnaden och studera större prover som hela organ. Jag kommer under min presentation beskriva hur man med kemiska metoder kan öka vävnadens transparens, och på så sätt studera stora vävnadsbitar i 3 dimensioner. Jag kommer även berätta om en liten ”bonusupptäckt” som gjort att vi nu kan se strukturer i njuren som man aldrig tidigare sett med ljusmikroskopi.

Kontaktuppgifter:
Kungliga tekniska högskolan – KTH
Institutionen för Tillämpad Fysik
[email protected]
www.aphys.kth.se/groups/cellphysics

Ladda ner pressbild här


Lägg till en kommentar

1 kommentar

  1. Forskarfinalister förbereder sig för final - Forskar Grand Prix |

    […] med presentationen om ”Förväntningar som begränsningar”. Stockholms deltävling vanns av David Unnersjö-Jess som berättade om ”Hur gör man en njure genomskinlig, och hur kan det hjälpa oss förstå […]

    Svara