Charlotte Sylwander

Hur du blir av med din smärta på 10 dagar – eller?

Vi möts dagligen av hälsoinformation men hur vet vi vad som är sant eller inte? Hur förhåller vi oss till informationen och finns det några risker med det? På forskarspråk kallas detta för ”hälsolitteracitet” och är en viktig del inom arbetet för att främja hälsa.

Hälsolitteracitet påverkas t.ex. av omgivning, familj, normer och utbildning. Det är också därför det finns känslor och åsikter kring olika typer av hälsoinformation och val som görs.

Hälsolitteracitet handlar om att du som patient ska få den information du behöver för att kunna vara delaktig i beslutet kring din behandling. Det handlar också om att du ska känna dig trygg i att ifrågasätta vad en influencer säger på TikTok. Det handlar om att du ska ha möjlighet till att få de resurser du behöver för att skapa en bra vardag där du mår bra.

Jag forskar om olika perspektiv på hur vi kan främja hälsa hos de med eller risk för att utveckla långvarig smärta. Ett viktigt perspektiv är just hälsolitteracitet.

Kontakt

Charlotte Sylwander, Högskolan i Halmstad

[email protected]

Läs mer om min forskning


Kommentering är avstängd.