Charlotte Skoglund

CC – BY

Varför får mammor som röker under graviditeten barn med ADHD?

I min forskning ställer vi oss frågan om det är arv eller miljö som orsakar ADHD. Jag forskar inom genetisk epidemiologi och har specialiserat mig på att utmana rådande uppfattningar om orsak och verkan i psykiatri. Antalet barn och vuxna med ADHD ökar och det är viktigt att hitta orsaker till och försöka förebygga detta.

Det är sedan länge känt att mammor som röker när de är gravida oftare får barn med ADHD. Genom att undersöka alla graviditeter i Sverige, och registrera vilka mammor som rökte och vilka barn som senare diagnostiserades med ADHD kan vi se om det är själva rökningen som gör att mammor som röker har så hög risk att få barn med ADHD. Vi jämförde syskon där mamma rökt under ena graviditeten men inte den andra och kunde se att det inte var någon skillnad i risk att få ADHD mellan syskonen. Alltså måste det vara någon annan faktor som förklarar den höga risken för hos dessa mammor.

Vår tolkning är att eftersom de flesta idag vet att man inte ska röka när man väntar barn men att kvinnor som själva har ADHD röker mer och har svårare att sluta röka är det den genetiska risken för ADHD som barnen ärver snarare än att rökningen i sig orsakar ADHD.

Kontakt

Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk neurovetenskap
[email protected]
https://ki.se/en/people/chborg

Ladda ner pressbild här.


Lägg till en kommentar