Britt Coles

SLU_Coles_WEBB

Hur kan vi bli bättre på att se smärta hos en häst?

Jag är veterinär och jobbar som forskningsassistent i stordjurskirurgi. Jag forskar på att förstå mer om hästens smärtuttryck och smärtbeteenden för att bättre kunna utvärdera hur ont en häst har efter en operation eller vid olika sjukdomstillstånd.  

Att lindra smärta handlar inte bara om djurets välbefinnande. Smärta kan även leda till en rad destruktiva processer på olika organ. Det kan dock vara svårt att se tecken på smärta hos en häst eftersom dess beteenderepertoar bygger på att den är ett bytesdjur. Min forskning försöker därför hitta kreativa sätt att observera hästar som kan ha ont samt belysa vikten av att utvärdera smärta hos hästen – en utvärdering som kan ske genom att tolka olika beteenden hos hästen samt djurets eventuella smärtuttryck i ansiktet. Ju mer vi lär oss om detta, desto snabbare kommer vi att kunna upptäcka olika sjukdomstillstånd hos hästen och även kunna lindra dess smärta.

Kontaktuppgifter:
Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala
Institutionen för kliniska vetenskaper
[email protected]
http://www.slu.se/institutioner/kliniska-vetenskaper/

Ladda ner pressbild här


Lägg till en kommentar