Zada Pajalic

Forskar om matdistibutionen till äldre som bor hemma

zada-940px

Doktor i medicinsk vetenskap med inriktning mot hälsa och vårdvetenskap. Hon forskar om äldres rätt till bra mat. Hon ställer frågan om hur matdistributionen till äldre beviljas och utifrån vilka kriterier det sker, vem som distribuerar maten, vad som händer vid överlämnandet av mat, vad hemtjänsten kan göra, på vilket sätt sjuksköterskan är involverad och hur beslutsfattarna ser på matdistribution till äldre.

Kontaktuppgifter:
Högskolan Kristianstad


Lägg till en kommentar