Ylva van Meeningen

Ylva_van_meeningen_WEBB

Trädens kommunikation kan antingen hjälpa eller stjälpa den globala uppvärmningen

Visste du att träd kan kommunicera? Och att den här kommunikationen inte bara gynnar trädets överlevnad, utan även påverkar vårt klimat?

Jag forskar om BVOC – ett samlingsnamn på tusentals olika ämnen som släpps ut av alla sorters växter. Det är de ämnen som ger var växt dess karaktäristiska doft, som vi känner när vi klipper gräset eller skalar en apelsin. Träden använder sig av ämnena för att hitta pollinerare, skydda sig mot insektsangrepp eller skydda sig mot höga temperaturer. Men när de väl har släppts ut i luften sker en rad olika reaktioner som antingen värmer eller kyler klimatet beroende på vilka ämnen träden släpper ut, var de står i världen och hur mycket föroreningar det finns där. Så hur mycket påverkar egentligen träden vårt klimat och hur påverkas deras utsläpp av var de står? Det vill jag ta reda på.

Kontaktuppgifter:
Lunds universitet
Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
Tel 046-222 36 59
[email protected]
http://www.nateko.lu.se/ylva-van-meeningen

Ladda ner pressbild här


Lägg till en kommentar