Tuva Richert

Tuva Richert_940x570

Att återskapa universums ur-soppa

Jag forskar om vad universum bestod av en mikrosekund efter Big Bang. Långt innan det ens fanns protoner och neutroner utgjordes universum av en soppa av kvarkar och gluoner, en speciell typ av materia som bara existerar under extremt tryck och temperatur, och gör så att den starka kraften (som normalt binder ihop kvarkarna till större partiklar) blir svag. Det betyder att kvarkarna och gluonerna kan simma omkring fritt och vara obundna varandra.

På partikelfysik-labbet CERN finns acceleratorn Large Hadron Collider som med sina 27 km i omkrets kan återskapa universums ur-soppa genom att kollidera bly-kärnor med en energi som gör att temperaturen på eld-bollen överstiger 100 000 gånger solens. Vi har härmed slagit världsrekordet i högst temperatur! Med ALICE-detektorn kan vi spela in kollisionerna och analysera vad som händer, men vi kan inte registrera kvark-gluon-plasman direkt eftersom den inte existerar tillräckligt lång tid för att nå våra mätinstrument. Vi måste istället genom detektiv-arbete gå baklänges; alla miljoner partiklar som skapas när kvarkarna binds samman måste spåras, identifieras, sorteras och jämföras. Allt för att vi ska uppnå forskningens mål att testa naturlagarna under extrema förhållanden, och dra slutsatser om egenskaperna hos universums ur-soppa!

Kontaktuppgifter
Tuva Richert
Fysiska Institutionen
Avdelningen för partikelfysik
Lunds Universitet
[email protected]


Lägg till en kommentar

1 kommentar

  1. Simon Marelius |

    Den forskaren som står mig närmast om hjärtat ?

    Svara