Tomas Rosén

En värld av gröna nanostrukturer

Vår värld är i dag till stor del uppbyggd av avancerade material som har mycket längre livslängd än sakerna de bygger upp. Under fyra rafflande minuter berättar jag om hur man kan använda naturens egna byggstenar, små så kallade cellulosa-nanofibriller, och bygga nya gröna hållbara material. Nyckeln är att kunna bygga ordnade strukturer av de här nanofibrillerna, och att göra det i industriella processer. Hur kan man styra ihop-byggandet av nanofibriller? Och hur kan man ens se dem när de bara är några få atomer tjocka? Det är precis de frågor min forskning går ut på att besvara!

Kontakt:

Tomas Rosén, KTH

Läs mer om min forskning


Lägg till en kommentar