Tomas Lindroth

Tomas_lindroth_940x570

Laptops och mobiler gör nytta för cancerpatienter

Min forskning handlar om mobil teknik i vår vardag. Hur mobiltelefoner och laptops påverkar våra vardagliga situationer men också hur dessa kan skapa nytta, till exempel för patienter som överlevt cancer.

Strålning som ges för att bekämpa cancer ger ibland biverkningar. Dessa biverkningar kan minskas genom att tänka på hur man äter, sover, uträttar sina behov och motionerar. Genom så kallad livs-loggning, eller quantified self data, och beteendeinformation som samlas in via mobiltelefonen, vill vi stötta rehabiliteringen av canceröverlevare med målet att öka deras livskvalité. Vardagens mobila teknik kan alltså bidra med mer än bara nyheter och underhållning.

Kontaktuppgifter
Tomas Lindroth
Högskolan Väst
[email protected]


Lägg till en kommentar