Susanna Whitling


Susanna-Withling-940x570

Rösten IRL

Vi vet en del om vad som kan påverka röstens hållbarhet när vi talar och sjunger. En utbildad operasångare har länge och väl jobbat upp stark muskulatur i rygg, mage och hals för att avlasta de 1–2 cm långa slemhinneveck vi kallar stämband, som sitter mitt i halsen. Det är det ju ingen hemlighet. Varför klarar sig då somliga med otränade röster skrikande igenom en hockeymatch, utan att bli hesa, medan andra tappar rösten på nolltid?

Min forskning går ut på att undersöka hur somliga personer med otränad sång- och talröst klarar av att använda rösten dag ut och dag in utan att bli trötta i rösten eller låta hesa.

Det är känt att det finns stötdämpande vävnad, som krockkuddar, i stämbanden som bryts ner vid hög röstbelastning och sedan återbildas. Mängden stötdämpning varierar mellan olika individer. Men om vi zoomar ut från själva stämbanden och ser till hela individen så kan vi hitta fler ledtrådar bakom dessa motståndskraftiga röster!

För att undersöka hur rösten används rösten i olika situationer genomför jag fältmätningar (som stegräknare för rösten) och fystester (genom röstbelastningstest). Så lyfts röstforskningen från laboratoriet, ut till verkligheten.

Kontaktuppgifter
Susanna Whitling
Avd. för logopedi, foniatri och audiologi
Medicinska fakulteten
Lunds universitet
[email protected]


Lägg till en kommentar