Stella Riad

Stella_WEBB

Hur kan neutrinon vara massiv men ändå så lätt?

Jag forskar om neutriner och hur de får sin massa. Neutriner är en sorts elementarpartikel, de minsta byggstenar vi känner till. De är universums näst vanligaste partiklar efter fotonen, alltså ljuspartikeln, och de skapas i mängder av processer. Ändå är de svåra att hitta eftersom de väldigt sällan interagerar med andra partiklar. Trots att du varje sekund genomfars av biljoner neutriner kommer bara en enda av dem under hela din livstid att interagera med något i din kropp.

Standardmodellen beskriver de elementarpartiklar vi känner till och hur de interagerar med varandra. Den har gjort många korrekta och exakta förutsägelser och man känner bara till ett enda direkt fel med den. Experiment visar nämligen att neutrinerna har en (väldigt liten) massa, vilket de saknar i teorin. Det innebär att teorin är ofullständig och att en ny måste konstrueras. Jag försöker i min forskning ta reda på hur dessa neutriner får sin massa och hur denna massa kan vara så mycket mindre än för de andra elementarpartiklarna.

Kontaktuppgifter:
Kungliga tekniska högskolan – KTH
Institutionen för teoretisk fysik
[email protected]
www.kth.se/profile/sriad/

Ladda ner pressbild här


Lägg till en kommentar