Sepideh Olausson

Sepideh Olausson 940x570_Borås
Foto: Jan-Erik Andersson

Hur det är att vara patient, närstående och personal i intensivvårdsrummet?

Jag forskar om vilken betydelse vårdrummets utformning och design har i samband med vård vid kritiska sjukdomstillstånd.

En intensivvårdsavdelning är en mycket tekniktät miljö där människor med livshotande sjukdomar och skador vårdas. Tidigare forskning har visat att miljön har en ogynnsam effekt på människors välbefinnande. Till exempel vet man att faktorer som ljud och ljus påverkar hur snabbt en sjuk person återhämtar sig. Jag forskar om hur rummet, inklusive dessa faktorer påverkar människors välbefinnande och tillfredställelse av vården. Jag bedriver min forskning genom intervjuer och bilder.

Kontaktuppgifter
Sepideh Olausson
Vårdvetenskap
Högskolan i Borås
[email protected]

”Svårt sjuka patienter och vikta pappersflygplan” – Reportage om Sepidehs forskning

 


Lägg till en kommentar