Sara Wilén

FGP2014-Lund-Sara-Wilen-(Foto-Kristofer-Langerbeck)-940px

Improvisation i opera – hur går det till?

Jag är sångare och medlem i två av de få ensembler i världen som improviserar opera. Jag forskar vid Musikhögskolan i Malmö om vad som händer i operaimprovisation när vi skapar text, musik och handling i stunden, med hjälp av publikens förslag.

I opera och klassisk musik är improvisation ovanligt idag, då klassisk musik oftast framförs efter noter. Jag undersöker hur vi som sångare och musiker kan vända på förväntningarna om vad klassisk musik och opera kan vara, och hur publikens roll kan se ut. I min forskning studerar jag hur det går till när vi improviserar opera, och hur jag kan förmedla insikter om dessa kreativa processer genom olika medier, som liveföreställnin-gar, skriven text, video och bilder. Improvisationerna växer fram som ett resultat av en pågående dialog mellan improvisatörerna på scenen och publiken, där vad som helst kan hända.

Kontaktuppgifter
E-post: [email protected]
Webbplats: http://www.iac.lu.se/projects.aspx#411

Högupplöst foto


Lägg till en kommentar