Sara Ahlryd

FGP2014-Boras-Sara-Ahlryd-940px
 

”Gå aldrig bakom!” – Hur hobbyryttare använder sociala medier för att diskutera säkerhet kring hästar och ridning

Jag forskar om hobbyryttares användning av sociala medier för att söka och förmedla säkerhetsrelaterad information kring hästar och ridning.

Jag är en av sju forskare som ingår i projektet ”Hobbyryttare och sociala medier – information säkerhetsrelaterade frågor på nätet” som finansieras av Stiftelsen Hästforskning, Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde. Projektets syfte är att studera svenska hobbyryttares användning av sociala medier när det gäller att förmedla och erhålla säkerhetsrelaterad information gällande hästhantering och ridning. Vi kommer att arbeta med projektet under 2014 och det förväntas resultera i såväl en vetenskaplig artikel som en populärvetenskaplig, samt workshops kring säkerhetsrelaterad information på ridklubbar och privatstall.

Jag är också doktorand på Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås där mitt avhandlingsprojekt handlar om att studera hur gymnasieungdomar söker, använder och förmedlar information genom olika sätt att kommunicera: skriftligt, muntligt och genom själva kroppsspråket. Forskningsintresset består av att undersöka relationen mellan en praktisk gymnasieutbildning och efterföljande upplevelser på arbetsplatsen. Jag arbetar även som lärare på kandidatprogrammet för biblioteks- och informationsvetenskap på Linnéuniversitetet i Växjö.”

Nyheten om projektet på HB:s webb: http://www.hb.se/Om-hogskolan/Aktuellt/Nyhetsarkiv/2014/Mars/Ryttare–sociala-medier–for-sakerhets-skull/

Kontaktuppgifter
E-post: [email protected]

Högupplöst foto


Lägg till en kommentar