Rick Middel

FGP2014-Goteborg-Rick-Middel-940px

Hur legitimera en ny affärsmodell i ett företag?

Jag forskar och undervisar om affärsmodeller på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Min forskning fokuserar på  nya innovativa affärsmodeller i stora  företag. Den första reaktionen hos företaget/den överordnade är oftast: det är en bra idé, men…det har inte med vår verksamhet att göra. Eller: gå tillbaka till ditt arbete. Till skillnad från vanliga idéer behöver innovativa idéer säljas in och legitimitet behöver skapas  inom organisationen. Mitt bidrag kommer att handla  om hur individer kan skapa legitimitet för nya innovativa affärsmodeller.

Kontaktuppgifter

E-post: [email protected]
Webbplats: http://www.gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xmidhi&departmentId=092213

Högupplöst foto


Lägg till en kommentar