Petter Lundberg

Bland hajar och andra fiskar

Vattenytan begränsar effektivt vår möjlighet att se vad som sker under ytan. Vi kan såklart ta en cyklop, dyka ner, och på så sätt få en bild om vad som händer. Men, ett andetag räcker inte länge, och även med de mest avancerade dykutrustningarna är vi begränsade–i både tid och rum.

Samtidigt påverkar vi människor i högsta grad förutsättningarna för de som lever i våra vatten, bl.a. via utsläpp och fiske. För att förstå de effekter vårt agerande har, och hur vi på bästa sätt kan minska vår negativa påverkan, så måste vi öka vår förståelse av de komplexa samspel som sker under ytan. Vi behöver hitta sätt att ”hålla andan” längre.

Ett sådant sätt är modern fiskspårningsteknik som gör det möjligt att spåra fiskars rörelse, beteende och fysiologi i det vilda. På så sätt kan vi lära oss t.ex. vilka områden och habitat som är extra viktiga i de system som vi studerar. I min forskning använder vi sådana tekniker för att öka vår förståelse kring bl.a. hajar, och det primärt i svenska vatten.

Kontakt

Petter Lundberg, SLU

[email protected]

Läs mer om min forskning


Lägg till en kommentar