Petter Frühling

Petter-Fruhling_WEBB

Cancervård måste vara lika för alla!

Min forskning studerar behandlingsmetoder för patienter med tjock- och ändtarmscancer. I Sverige får omkring 6 000 personer diagnosen årligen. Även om överlevnaden för tjock- och ändtarmscancer i Sverige förbättras och vården håller god internationell klass, finns det oroande tecken som tyder på ökade sociala ojämlikheter i hälsa och tillgång till den bästa vården.

Vård ska alltid vara på lika villkor och efter konstaterat behov. För att citera den nationella cancerstrategin: “En fråga är därför hur jämlikhet kan främjas i framtiden och hur tendenserna till ojämlikheter minimeras?”

Med min forskning hoppas jag kunna synliggöra ojämlikheter inom svensk cancervård i hopp om att på sikt kunna förbättra möjligheterna för att alla – oavsett kön, kulturell eller social bakgrund och var man bor i landet – ska kunna erbjudas bästa möjliga cancervård.

Kontaktuppgifter:
Uppsala universitet
Institutionen för kirurgiska vetenskaper
[email protected]
http://katalog.uu.se/empinfo/?id=N14-1148

Ladda ner pressbild här


Lägg till en kommentar