Petter Asp

Asp_Petter_WEBB

När är det ok att döda?

Jag forskar om straffrättens relation till moralfilosofin, särskilt om betydelsen av ”doktrinen om dubbel effekt” (DDE). Den bygger på tanken att det kan vara tillåtet att utföra en viss handling som har en dålig effekt om den också har en god effekt som uppväger den dåliga – därav namnet: dubbla effekter. MEN det gäller bara under förutsättning att den dåliga effekten inte är avsedd utan bara är insedd av den handlande.

Smärtlindring i livets slutskede kan alltså vara ok även om vi INSER att det kommer att påskynda döden, men det är inte tillåtet att ge smärtmedel med SYFTE att döda den döende. Inom straffrätten hanterar vi frågor av det här slaget hela tiden och dessutom hanterar vi dem i skarpt läge i domstolar. Den fråga jag ställer mig är kort sagt: i vilken utsträckning slår DDE igenom i verkligheten och vilka skäl är det som gör att vi följer eller inte följer DDE? Bakom forskningen ligger tanken att två discipliner – straffrätt och normativ etik – som hanterar så likartade frågeställningar rimligen bör ha något att säga varandra.

Kontaktuppgifter:
Stockholms universitet
Juridiska fakulteten
[email protected]
www.su.se/profiles/pasp-1.186225

Ladda ner pressbild här


Lägg till en kommentar