Pelle Dahlstedt

Forskar om kreativitet och nya teknologier för improvisation och komposition

palle-dahlstedt-940px

Mitt arbete handlar om två saker: kreativitet och nya teknologier för improvisation och komposition. Hur ser konstnärliga skapandeprocesser ut på insidan, och kan de lära oss hur datorer kan bete sig på ett liknande sätt? Och hur kan vi använda ny teknologi för att skapa nya sätt att spela och interagera musikaliskt?

Kontakt:
Docent i tillämpad informationsteknologi
Specialisering mot datorstödd kreativitet
Göteborgs universitet


Lägg till en kommentar