Monika Hattinger

Monika_940x570

Design av digital kompetensutveckling för framtidens ingenjörer

Jag forskar om digitala utbildningar. När ingenjörer arbetar och löser komplexa problem behöver de kontinuerligt få ny kunskap och lära sig nya arbetsmetoder för en effektiv produktion.

Ofta är det svårt att gå ifrån arbetet för studera, men med dagens möjligheter till e-lärande genom digital teknik kan högskolekurser designas som möter behovet.

I min forskning studeras aktiviteter mellan olika deltagare som ingenjörer, industrichefer och högskolelärare när vi designar e-lärandeteknik och kunskapsinnehåll. Detta sker i samverkan mellan högskolan och industrin. Hur lär man sig bäst genom en digital kurs? Vilka hinder finns det på vägen?

Kontaktuppgifter
Monika Hattinger
Högskolan Väst
[email protected]

Pressbild


Lägg till en kommentar