Mona Holmqvist

holmqvistm_webb

Hur kan man lära sig att lära?

Jag har forskat om lärande och undervisning de senaste 20 åren, särskilt lärande där någon annan vill lära andra något specifikt.

I min forskning har jag tittat på lärande för den ’typiska’ lärande och ibland i jämförelse med andra grupper, framför allt lärande för personer med autism. Men vad är det som krävs för att utveckla andra personers lärande och på vilket sätt kan vi hjälpa varandra att upptäcka vad som krävs för att lära? De flesta personer kan berätta om situationer när de ’kom på’ något speciellt, eller när de förstod hur något ’hänger samman’. Lärande handlar i stor utsträckning om att hitta mönster i det vi möter i omvärlden, att kunna länka samman olika delar i en obegriplig situation till fullt begripliga mönster. Att vi utvecklar vår förmåga att lära är avgörande för alla områden i samhället, utan lärande skulle vi leva i en helt annan värld än den vi har idag, och utan lärande kan vi inte skaffa oss ny kunskap om hur vi ska möta framtida samhälls- och miljöutmaningar.

Kontaktuppgifter:
Malmö högskola
Lärande och samhälle
[email protected]
http://forskning.mah.se/id/af5982

Ladda ner pressbild här


Lägg till en kommentar