Mikael Novén

Ordmelodier hjälper oss förstå tal

Jag forskar om hur hjärnan gör det möjligt för oss att använda toner i början av ord i svenskan hjälper oss gissa sig till ordets ändelse.

Ordaccenter är toner i ord som du kan höra om du lyssnar på skillnaden mellan ”anden” som fågeln och ”anden” som själen/spöket. I substantiv med bara en stavelse såsom ”buss” eller ”fisk” är den ena ordaccenten alltid förknippad med en singularform, alltså ”bussen” eller ”fisken”, medan den andra är förknippad dels med pluralform men också alla andra former av orden såsom: ”bussar”, ”busschaufför” eller ”busshållplats”.

I min forskning letar jag efter hur hjärnan bearbetar denna koppling mellan ordaccenter och grammatik och vilka delar av hjärnan som är viktiga för att vi ska kunna göra det. För att kunna göra det använder jag mig av en magnetkamera som gör det möjligt för mig att se både hur hjärnan ser ut och vilka delar av hjärnan som arbetar. Dessutom vill jag se om det går att se vad som händer i hjärnan när personer som lär sig svenska lär sig kopplingen mellan ordaccenter och grammatik.

Kontakt:

Lunds Universitet
Språk- och litteraturcentrum
[email protected]
http://www.sol.lu.se/person/MikaelNoven/

Ladda ner pressbild här.


Lägg till en kommentar