Mikael Forsman

 

Forsman_Mikael_WEBB

Hur kan en smartphone rädda frisörer från skuldersmärta?

Som professor i ergonomi forskar jag på hur vi kan minska risken för att människor får ont i muskler och leder av arbetet. Oftast är det sjukgymnaster med extra ergonomiutbildning som går ut på arbetsplatserna och undersöker detta. Som forskare försöker jag förbättra deras riskbedömningsmetoder.

Vanligast är att ergonomen observerar ett arbete och går igenom olika riskfaktorer. Arbetsställningar och arbetsrörelser är dock svårbedömda – ofta kommer olika ergonomer fram till olika saker. Genom min forskning tar vi därför istället fram mätmetoder, så att ergonomer kan mäta lika bra som forskare, fast på ett nytt och enkelt sätt. Vi försöker bland annat utveckla smarta kläder och handskar som mäter hur belastande vissa rörelser i arbetet är – höga armar är exempelvis en riskfaktor för axelbesvär. Den enklaste metoden som vi hittills har tagit fram är en app, ErgoArmMeter, som är gratis att ladda ner, och som mäter hur man håller och rör armarna under arbete.

Kontaktuppgifter:
Karolinska Institutet
Institutet för miljömedicin
[email protected]
Tel 070-491 01 96
www.ki.se/people/mikfor

Ladda ner pressbild här


Lägg till en kommentar