Martin Andersson

MartinAndersson_WEBB

Hur små och stora företag tillsammans påverkar samhällets utveckling och tillväxt.

Jag forskar om Näringslivsdynamikens betydelse för teknologins utveckling och ekonomisk tillväxt.

Min forskning handlar om sambanden mellan näringslivets internationalisering, teknologi och innovation. Några frågor jag försöker besvara är:

  • Varför och på vilka sätt påverkar städer och täta miljöer näringslivets produktivitet och tillväxt?
  • Vilken betydelse har stora etablerade respektive små nya företag i näringslivsdynamiken?
  • Vad förklarar tillväxtens och innovationernas geografi?
  • Varifrån kommer de nya tillväxtföretagen?

Kontaktuppgifter:
Blekinge Tekniska Högskola, Lunds universitet & Instutitutet för näringslivsforksning (IFN)
[email protected]
http://www.ifn.se/forskare/affilierade-forskare/martin-andersson
Google Scholar site: http://scholar.google.se/citations?user=KZ5WF3EAAAAJ&hl=sv&oi=ao 

Ladda ner pressbild här


Lägg till en kommentar