Mårten Sjöström

 

På djupet med bilder

Mårten Sjöström är professor på avdelningen Informations- och kommunikationssystem på Mittuniversitetet

Mårten Sjöström forskar om att mäta en scen ur ett flerdimensionellt perspektiv. Utmaningen ligger i att fånga in tillräckligt med data för en acceptabel kvalitet med begränsade resurser. Något de gör genom att kombinera data från flera källor och på så vis utvinna mer information än summan av källorna var för sig.


Lägg till en kommentar