Magnus Linnarsson

Magnus Linnarsson_FGP Stockholm

Vinster i välfärden eller ej?

Ska staten eller privata bolag driva olika typer av allmänna uppgifter: bygga järnvägar, driva sjukhus eller telefonbolag?

Kring detta dagsaktuella problem har det genom historien rått stor konflikt. Jag är historieforskare och min presentation handlar om hur dessa debatter såg ut, från 1600-talet fram till i dag.

Kontaktuppgifter:
Magnus Linnarsson
Stockholms universitet
[email protected]
08-16 20 21

Pressbild 


Lägg till en kommentar