Chris Godwin Womens Jersey  Louise Sjöholm - Forskar Grand Prix

Louise Sjöholm

Foto: Stefan Zimmerman
Foto: Stefan Zimmerman

Vad kan bajs lära oss om MS?

En magkänsla! Magtarmkanalen har en viktig funktion i att upprätthålla en skyddande barriär mot omvärlden. Hos personer med Multiple Scleros (MS) är denna delvis satt ur spel, därtill är deras bakterieflora  förändrad.

Min forskning syftar till att undersöka användandet av avföringsprover för att studera, epigenetiken, länken mellan våra gener och miljön (bakterier och vår diet) i MS.

Ett riktigt skitgöra –but someone got to do it!

Kontaktuppgifter:
Louise Sjöholm,
Karolinska Institutet
Louise.Sjoholm@ki.se

Pressbild

 


Lägg till en kommentar