Lisa Flower

Rambo i rättssalen: vilka emotioner får vara med och hur får de visas upp i den svenska rättssalen?

Jag forskar om känslor och hur de är kopplade till rättvisa. Jag är intresserad av brottmålsadvokater och de strategierna som de använder för att försvara sin klient i en rättssalen. Jag fokuserar på vilka känslor och emotioner som får visas i en rättssal och hur de får visas.

Denna kunskap är viktig för att förstå hur en rättegång går till, utöver de formella lagarna och reglerna. Jag visar att emotionshantering spelar en central roll i försvarsadvokaters yrke och att det är någoting som förväntas läras på jobbet, inte på utbildningen. Vidare kan denna kunskap även användas i andra professioner där man förväntas upprätthålla och presentera en professionell position som försutsätts vara inte vara baserad på känslor.

Kontakt:

Lunds universitet
Sociologiska institutionen
[email protected]
http://www.soc.lu.se/lisa-flower

Ladda ner pressbild här.


Lägg till en kommentar