Linn Boberg

Hur mycket plast behövs egentligen i sjukvården?

Medan samhället minskar sin konsumtion av engångsprodukter i plast till följd av nya regleringar och plastskatter så ökar användningen av engångsprodukter inom sjukvården. Min presentation handlar om engångs- och flergångs produkter som används i vården. Vad är egentligen bäst för miljön? Och har engångsgrejorna något syfte?

Då sjukvården står för en betydande del växthusgasutsläpp i västerländska länder bidrar den till klimatförändringarna och är därav ett hot mot folkhälsan och i förlängningen sig självt. I min forskning undersöker jag miljöpåverkan från sjukvården genom att kartlägga och jämföra produkter och ingrepp för att ta reda på hur sjukvårdens klimat och miljöpåverkan ska kunna minskas.

Kontakt:

Linn Boberg, doktorand vid Institutionen för Kliniska Vetenskaper i Lund (IKVL), och del av ForskarskolanAgenda 2030 vid Lunds Universitet.

[email protected]

Läs mer om min forskning.


Kommentering är avstängd.