Lina Rasmusson

Lina Rasmusson_940x570

Kan sjögräs buffra koldioxidutsläpp?

Hur väl fungerar sjögräsängar som naturliga koldioxidfilter? Och hur mycket av syret vi andas kan tänkas komma från havet? 

Jag klurar på hur mycket koldioxid sjögräs kan ta upp i och med sin fotosyntes men också hur mycket av koldioxiden som släpps tillbaka när dessa undervattensväxter respirerar. Denna typ av forskning är viktig dels för att förstå hur marina växter fungerar i sig självt men också för att öka medvetenheten om hur ekosystem i havet kan fungera som kolfällor.

Kontaktuppgifter

Lina Rasmusson
Sjögräsforskare, Stockholms Universitet
[email protected] 
08-16 1208

Pressbild


Lägg till en kommentar