Lina Herbertsson

CC – BY

Konkurrens om blommor är ingen bisak!

Min presentation kommer att lyfta fram att blombrist i moderna jordbrukslandskap gör livet svårt för vilda pollinerande insekter. Eftersom även honungsbin samlar pollen och nektar från blommor kan biodling försvåra situationen ytterligare för de vilda pollinerarna.

I min forskning undersöker jag hur pollinerare påverkas av förändringar i jordbrukslandskapet. Tillsammans med mina kollegor har jag sett att blomrika miljöer, som hagmarker och slåtterängar, kan minska konkurrensen om blommor och mildra biodlingens negativa effekter på vilda insekter.

Kontakt

Lunds universitet
Centrum för miljö- och klimatforskning
[email protected]
https://www.cec.lu.se/sv/lina-herbertsson

Ladda ner pressbild här.


Lägg till en kommentar