Lena-Mari Tamminen

lena_tamminen_WEBB

Är stressade kalvar en fara för folkhälsan?

Jag är veterinären som istället för att bota sjuka djur, nu forskar på hur friska djur kan göra oss människor sjuka. 

I mitt projekt studerar vi en viss typ av E. coli-bakterie som i människans tarmsystem kan orsaka allvarlig sjukdom, särskilt om små barn smittas. Nötkreatur däremot påverkas inte alls negativt om de får i sig bakterien. I de flesta djur passerar den helt enkelt rakt igenom men hos vissa enstaka individer etablerar sig bakterien i tarmen. Där kan den växa till och öka kraftigt i antal vilket leder till att massiva mängder bakterier sprids ut i miljön med djurets träck. Om vi till exempel klappar djuret eller har picknick i hagen, just där detta djur har gått är risken för att smittas väldigt stor. Men varför sker denna ”superutsöndring” bara hos vissa enstaka djur i en grupp? Kan det vara så att djur som är mer stressade blir mer mottagliga för bakterien? Skulle sjukdomsutbrott hos människor kunna förhindras genom mindre stressade djur? Det är vad vi försöker ta reda på!

Kontaktuppgifter:
Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala
Institutionen för kliniska vetenskaper
[email protected]
https://se.linkedin.com/in/lenamaritamminen

Ladda ner pressbild här


Lägg till en kommentar