Laura Darcy

Bilder för 1866 - reportage om Laura Darcys forskning om barn och cancer.
Foto: Peter Anderssson, Mimbild

Små barn med cancer

Jag forskar kring cancersjuka barn och ger röst åt deras upplevelser för att de ska få en kvalificerad vård och stöd i vardagen.

I min forskning lockar jag fram och belyser barnens egna berättelser. Framförallt från små barn med cancer. Barn har rätt att komma till tals, dessutom behövs deras egna upplevelser av hälsa och sjukdom för att ge en kvalificerad vård. Genom att lyssna på deras berättelser kan vården ge barnen det stöd som behövs för att leva det vardagsliv de vill – även med en långtidssjukdom.

Kontaktuppgifter
Laura Darcy
Högskolan i Borås
[email protected]

Hon ger cancersjuka barn en röst – reportage om Laura Darcys forskning.


Lägg till en kommentar