Lars Sandman

FGP2014-Boras-Lars-Sandman-940px
 

Ska patienten få vara med och bestämma om sin vård?

Jag forskar om vad som är rätt och fel (dvs. etik) när det gäller hälso- och sjukvård.

Som utbildad praktisk filosof, det innebär att jag framförallt har tränat mig i att identifiera och analysera olika argument för och emot ett visst ställningstagande för att bedöma om dessa är logiskt hållbara och i linje med andra viktiga värderingar som vi håller oss med (exempelvis inom hälsa- och sjukvården). Denna kompetens använder jag framförallt för att titta på sådant som hur vi ska fördela begränsade resurser på ett etiskt acceptabelt sätt inom hälso- och sjukvården eller vad det innebär att involvera patienten mer i beslut kring sin vård. I detta föredrag kommer jag att analysera vad det kan betyda att patienten får bestämma över sin vård och vilka etiska möjligheter och problem det kan medföra i relation till de värderingar vi normalt anser vara viktiga i vår hälso- och sjukvård.

Kontaktuppgifter
E-post: [email protected]

Högupplöst foto


Lägg till en kommentar