Lars Forsberg

Varför har män kortare livstid än kvinnor?

I hela världen dör män i genomsnitt fyra år tidigare än kvinnor. Detta har varit känt i århundraden och skillnaden är större i länder med lång livslängd, t.ex. hela sju år i Japan. Varför ser det ut så här? Det var länge ett mysterium – men en genetisk skillnad mellan könen kan bidra till att lösa denna gåta.

Jag forskar om människans genetik (ärftlighetslära). Människan har normalt 46 kromosomer i 23 par och 22 par är likadana hos både män och kvinnor. Könskromosomerna skiljer sig däremot åt mellan könen, då kvinnor har två X-kromosomer medan män har en X- och en Y-kromosom.

Det är vanligt att män under livets gång förlorar Y-kromosomen i blodceller (kallat LOY) och man trodde länge att detta tillstånd var helt ofarligt. Nyligen har vi upptäckt att män med LOY har en betydligt ökad risk att dö i förtid och att de oftare drabbas av cancer, Alzheimers sjukdom och kardiovaskulär sjukdom, jämfört med män utan LOY. Eftersom LOY bara kan uppstå hos män så är det en viktig pusselbit till att förstå varför män i genomsnitt lever kortare tid än kvinnor.

Se bidraget här!

 

Kontakt:

Uppsala universitet
Institutionen för immunologi, genetik och patologi
[email protected]
http://katalog.uu.se/empinfo?id=N9-750

Ladda ner pressbild här.


Lägg till en kommentar