Kerstin Johnsson

kerstin-johnsson_webb

Hur kan man matematiskt bestämma dimensionen på en datamängd?

Det produceras enorma mängder data inom områden såsom biomedicin, astronomi, partikelfysik och ekonomi. Ett sätt att förstå datan är att beskriva den med en högdimensionell geometrisk figur, en mångfald. Jag har tagit fram en metod för att beräkna dimensionen på sådana mångfalder.

Genom att ta reda på dimensionen hos en mångfaldsmodell får man förståelse för hur komplex datan är och insyn i till exempel i hur mycket information man förlorar genom olika visualiseringar och förenklingar av datan.

Kontaktuppgifter:
Lunds universitet
Matematikcentrum
[email protected]
http://www.maths.lu.se/staff/kerstin-johnsson/

Ladda ner pressbild här


Lägg till en kommentar