Karin Cedergren

Karin Cedergren. Foto: Högskolan i Borås.

Det elektroniska kilogrammet

Den 20:e maj i år fick kilogrammet en ny definition. Då genomgick världens mest använda system för måttenheter, SI-systemet, en modernisering som innebär att alla SI-enheter nu går att härleda från en samling av sju naturkonstanter. Det betyder att kilogrammet, den enda kvarvarande mänskligt skapade prototypen i SI-systemet, äntligen fått en definition som passar vår moderna tidsålder.

Istället för att kilot definieras som massan av ”världskilogrammet”, en metallcylinder som förvaras i Paris, så kan nu kilogrammet härledas till Plancks konstant – en naturkonstant som introducerades i samband med kvantfysikens födelse. En metod för att realisera ett kilogram med spårbarhet till Plancks konstant är att använda sig av en så kallad Kibblevåg som med en mycket hög noggrannhet kan balansera en godtycklig vikt mot en elektromagnetisk kraft.

Mitt forskningsarbete går ut på att tillsammans med mina kollegor på RISE, och inom ramarna för ett internationellt samarbete, utveckla den nya generationens Kibblevåg som i Sverige kommer att ersätta vårt tidigare rikskilogram som är en kopia av metallcylindern i Paris.

Kontakt:

Forskare inom fysik, RISE

[email protected]


Lägg till en kommentar