Judith Bütepage

CC – BY

Hur kan vi skapa intelligenta maskiner som förstår oss människor?

Jag forskar om artificiell intelligens på avdelningen för robotik, perception och lärande vid KTH. Min forskning handlar om frågan om hur vi kan lära robotar att interagera med människor i vardagen. I mitt tävlingsbidrag kommer jag att förklara hur vi i dagsläget skapar intelligenta maskiner som till exempel robotar. Det pratas ganska mycket om AI men få vet egentligen hur det går till att exempelvis lära en maskin att känna igen ansikten. Bakom mystiken ligger framförallt två saker: bra datorer och ganska mycket matte. Med dessa två verktyg försöker forskare imitera hjärnans funktioner för att lära maskiner något om världen. I mitt tävlingsbidrag kommer jag att gå igenom hur maskininlärning går till och hur jag använder det för att lära robotar att förstå människor bättre.

Kontakt

KTH
Avdelningen för robotik, perception och lärande
[email protected]
https://www.kth.se/profile/butepage

Ladda ner pressbild här.


Lägg till en kommentar