Johan Öinert

Johan_Öinert_940x570

Matematiska knutar

Jag forskar inom teoretisk matematik vid Blekinge Tekniska Högskola. Mitt specialområde är icke-kommutativ algebra.

– ”Matematisk forskning?!? Va?!? Vet man inte redan allt man vill veta?”

Detta är en typisk reaktion från en icke-matematiker som hör talas om matematisk forskning. I själva verket finns det mängder av olösta och viktiga matematiska problem.

Inom teoretisk matematik samverkar ett stort antal forskningsområden för att finna lösningar till svåra problem. För att ge ett smakprov på vad teoretisk matematik handlar om, tänker jag tala om knutteori. Under presentationen kommer jag försöka att svara på följande frågor: Vad är en knut i matematisk mening? Kan vi använda algebra för att avgöra om två knutar är av samma typ? Vad har knutar med DNA att göra, och varför är kunskapen om knutar viktig för utvecklingen av framtidens antibiotika?

Kontaktuppgifter
Johan Öinert
Blekinge Tekniska Högskola
[email protected]
Tel: 0455-385684


Lägg till en kommentar