Johan Mauritsson

FGP2014-Lund-Johan-Mauritsson-940px
 

Attofysik avslöjar elektronernas hemliga liv

Jag forskar på ett nytt område som kallas attofysik – att fånga hur elektroner rör sig i atomer och molekyler.

Attofysik handlar om att öppna ögonen för en värld som vi länge vetat att den fanns men fram till nu inte har kunnat se – elektronernas värld. Det är en värld av ofattbart små och snabba händelser, som heller inte beter sig som den värld vi är vana vid till vardags. Vi har nu kommit så långt att vi faktiskt kan börja studera den världen.

För att filma elektronerna använder vi ljus, och de kortaste ljuspulserna som någonsin har skapats: attosekundspulser. En attosekund är lika med en miljarddel av en miljarddel av en sekund och är lika kort i förhållande till en sekund, som en sekund är i förhållande till universums ålder! Med hjälp av attosekundspulser vill vi ta del av den fascinerande föreställning som utspelar sig i elektronernas värld. Att förstå hur elektroner rör sig och växelverkar med ljus är av central betydelse inom fysiken, kemin och biologin.

Kontaktuppgifter
E-post: [email protected]
Webbplats: http://www.atto.fysik.lth.se/

Högupplöst foto


Lägg till en kommentar